Hemtjänst på hemspråk i Götaland AB

 

Välkommen!

 

Vi levererar språk- och kulturanpassade samhällsfinansierade omsorgstjänster. Hemtjänsten är till för att underlätta livet för dem som behöver stöd och hjälp i hemmet. Vi bejakar en positiv livssyn och att alla människor har lika värde och vi är lyhörda för den enskildes och närståendes önskemål och vi värnar den enskildes integritet, självbestämmande och trygghet.

 

 

Vår personal har god kompetens för sitt uppdrag och de lägger stor vikt vid att bemöta den enskilde med vänlighet, värdighet, omtanke och respekt. Synpunkter som vi tar emot kan leda till utveckling och positiva förändringar. Våra kunskaper ökar också genom personalens fortbildning.

Copyright © All Rights Reserved